อนุทิน 5748 - ทองหยอด

สิ่งที่ได้จากการ refresh เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 51

  1. การช่วยกันดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน ครุภัณฑ์ ก่อนเลิกงานช่วยตรวจสอบดึงปลั๊กไฟ เพื่อความไม่ประมาท
  2. วิธีง่าย ๆ ในการสังเกตุอารมณ์เพื่อนร่วมงาน นั่นคือ อารมณ์กาย เช่น น้ำเสียง สีหน้า สรรพนามที่ใช้เป็นทางการขึ้น
  3. ความรับผิดชอบตามหน้าที่ เช่น การส่งเอกสารพิมพ์ โดยที่เจ้าของงานไม่ได้ร่างเรื่อง เมื่อมีข้อผิดพลาดขึ้น  เจ้าของควรรับผิดชอบ ไม่ใช่โยนให้คนพิมพ์เป็นผู้รับผิดชอบแทน
เขียน 16 May 2008 @ 09:54 ()


ความเห็น (0)