อนุทิน 57466 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

เรื่องเล่าดีดี(14มค.2553)

จัดเวทีเองเล่าที่ศูนย์ QIC 2 มีหน่วยงานเข้าร่วมไม่มากนัก ประมาณ 13 หน่วยงาน เพราะวันนี้มีประชุมกรรมการบริหารด้วย พยาบาลจึงเข้าร่วมน้อย มีหน่วยงานสนับสนุนได้แก่ งานเอกซเรย์  รปภ. งานบ่อบำบัดน้ำเสีย ธุรการ(สุบิน) ไตเทียม ไอ ซี ยู ศ.รวม ฯ ได้เล่าเรื่องทั้งหมด 7 เรื่อง

เขียน 14 Jan 2010 @ 20:43 ()


ความเห็น (0)