อนุทิน 57459 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

  ติดต่อ

ในการทำงานควรมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นกระบวนทัศน์ อยู่บนทางสายกลางไม่หักโหมจนเกินไป อยู่ภายใต้หลักคิด หลักวิชา และหลักปฎิบัติ

  เขียน:  

ความเห็น (0)