อนุทิน 57459 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

ในการทำงานควรมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นกระบวนทัศน์ อยู่บนทางสายกลางไม่หักโหมจนเกินไป อยู่ภายใต้หลักคิด หลักวิชา และหลักปฎิบัติ

เขียน 14 Jan 2010 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)