อนุทิน 57440 - นีนานันท์

การที่อนุทินบอกว่ารับได้ 1,000 ตัวอักษร

และแสดง.. (...)จำนวนตัวอักษรคงเหลือที่ท่านสามารถพิมพ์ได้.. 

แต่ในทางปฎิบัติ อนุทินนั้นไม่รับคำสั่ง  นั้นเป็นเพราะ สิ่งที่เราพิมพ์ไว้ อาจมีตัวอักษรแฝงของกลุ่มคำสั่ง รวมโค๊ต HTML  ซึ่งอนุทินได้คำนวณไว้แล้ว แต่ไม่ได้แสดงบวกตัวเลขออกมาให้เห็นตรงที่.. จำนวนตัวอักษรคงเหลือที่ท่านสามารถพิมพ์ได้ ค่ะ

 

เขียน 14 Jan 2010 @ 13:07 () แก้ไข 14 Jan 2010 @ 13:10, ()


ความเห็น (0)