อนุทิน 57422 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผอ.ใหม่ อะไรๆก็ใหม่ และสดชื่น

ฉันชอบบรรยากาศการทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนแบบนี้

ฉันเคยเข้าประชุมกับหลายๆหน่วยงาน

ไปเข้าเพื่อรับทราบหัวข้อประชุมบ้าง

มีวาระการประชุมใหม่แต่บรรยากาศมีความสร้างสรรค์พัฒนาน้อยบ้าง

บางที่เชิญไปประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางอย่างการประชุมการจัดงานมหกรรมเบาหวานของโรงพยาบาลสมุทรสาคร

บางที่ไปเพื่อร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาของกลุมภาคเอกชน 

 กรณีนี้ฉันชอบเพราะได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ฉันเรียนรู้ และศึกษามา

ได้มีโอกาสนำหลักการ แนวคิด และทฤษฎีใหม่มาใช้

แต่การประชุมบางที่ทำให้รู้สึกว่าการประชุมเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย

มีแต่คนเสนอ แต่พอถึงเวลาทำจริงไม่เคยเห็นความสำเร็จ

ฉันคิดว่าการแสดงออกซึ่งความคิดบุคคลนั้นน่าจะมีภาพของความสำเร็จเกิดขึ้นบางแล้ว

เรียกว่ามีประสบการณ์ความสำเร็จ

เขียน 14 Jan 2010 @ 09:14 ()


ความเห็น (0)