อนุทิน 57420 - เยาวนาฏ

เยาวนาฏ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัจจุบันคนเรามีเรื่องที่ต้องสนใจมาก การรับข้อมูลมากทำให้เราไม่สามารถรับฟังและจับใจความสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยสติเต็มร้อยได้  จะเห็นได้ว่าฟังเรื่องเดียวกัน  บางคนอาจจะฟังได้ไม่หมดจด ทำให้จำอะไรเพี้ยน ๆ ไปจากข้อมูลเดิม 

อีกประการหนึ่งการที่ข้อมูลมากทำให้เรามีเรื่องคิดในใจมากมาย  ฟังเรื่องหนึ่งแต่ใจคิดไปอีกเรื่อง หรือขณะที่ฟังก็มีคำตอบในใจอยู่ แล้ว ทำให้ไม่ได้ฟังคำพูดอย่างเต็มที่  จำได้ไม่หมด

บางครั้งการรับฟังที่มีประเด็นสนใจหรือคำตอบในใจไว้ก่อนก็ทำให้คิดเรื่องที่ฟังเข้าข้างตนเอง ยิ่งคำพูดบางอย่างไม่ชัดเจนยิ่งมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองมากเท่านั้น

บทเรียนเรื่องนี้คือ  การมีสติสมาธิ ณ ขณะนั้นเต็มร้อยจะทำให้รับฟังข้อมูลได้ถูกต้อง  คนที่เรียนหนังสือเก่ง ๆ จะมีสมาธิสติในการฟังและจับใจความดีกว่าคนอื่น

วันนี้ ..เท่านี้ล่ะค่ะ

มือใหม่ .. เรียนรู้ 

เขียน 14 Jan 2010 @ 07:55 ()


ความเห็น (0)