อนุทิน 57418 - สีตะวัน

  ติดต่อ

ชีวิตไม่เหงา เพราะมีเรื่องราวมากมายให้ฝัน วางแผนและลงมือทำ

 (ตามกำลังและเวลาที่มี...แป่ว)

กิจกรรมรณรงค์ตรวจ pap smear ที่ทำอย่างเงียบ ๆ ทำไปเรื่อย ๆ ทุกสัปดาห์ เริ่มทำให้เกิดผลดีปรากฎให้เห็นบ้างแล้ว ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมคร่าว ๆ ก็มีการใช้ความร่วมมือของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ชี้ให้เห็นความสำคัญและบอกต่อ สิ่งเหล่านี้เป็นความคาดหวังที่จะทำให้เกิดการสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

วันนี้ นัดกลุ่มเป้าหมายหมู่ 8 ผ่านประธานอสม. ติดตามรายบุคคล และหนังสือขอความร่วมมือจากผญบ. ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว (ซ้ำ ๆ ) แผ่นพับให้ความรู้มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

รอติดตามผลต่อไปค่ะ

ไปทำงานละ..

ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกวันนะคะ..^_^   

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)