อนุทิน 57393 - อ.อาลัม

  ติดต่อ

  • 07.30 น.เช้าวันนี้อธิการบดีนัดพบคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
  • 10.30 น.ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ จาก อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
  เขียน:  

ความเห็น (0)