อนุทิน 57385 - Krittaya-Kan

  ติดต่อ

๑๕.ในที่สุดหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพ้ฒนาทางการศึกษา ที่ปั้นตั้งแต่ปลายปีก็เริ่มมีนิมิตหมายที่ดี ออกจากคณะกรรมการกลั่นกรอง เตรียมเข้าสภาวิชาการแล้ว....วววววว

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)