อนุทิน 57385 - Krittaya-Kan

Krittaya-Kan

๑๕.ในที่สุดหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพ้ฒนาทางการศึกษา ที่ปั้นตั้งแต่ปลายปีก็เริ่มมีนิมิตหมายที่ดี ออกจากคณะกรรมการกลั่นกรอง เตรียมเข้าสภาวิชาการแล้ว....วววววว

 

เขียน 13 Jan 2010 @ 19:15 ()


ความเห็น (0)