อนุทิน 57379 - เตวิชโช

  ติดต่อ

พระธรรมคำสอนท่านพระพรหมคุณาภรณ์

ป.อ ปยุตโต

ไม่ใฝ่ความรู้-ไม่สู้สิ่งยาก

ไม่ยอมลำบาก-น่าสงสาร

อ้อนวอนร้องขอ-ทรมาน

หวังผลดลบันดาล-คนไทย

เหตุใดสังคมไทยอ่อนแอ

เพราะยอมแพ้และยอมจำนน

  เขียน:  

ความเห็น (0)