อนุทิน 57364 - แสงแห่งความดี...

จากผลการสรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 52 พบว่าพื้นที่ทางภาคใต้

มีผู้โทรเข้าฟังข้อมูลเสียงรวมทั้งสิ้น 6,128 ข้อความเสียง จากสายที่โทรเข้า จำนวนทั้งสิ้น   4,613 สาย

                  คิดโดยเฉลี่ยในภาพรวมแล้ว พบว่ามีผู้โทรเข้าฟังข้อความเสียงวันละ ประมาณ 198 ข้อความเสียง

และหลังจากรับฟังข้อมูลทางเสียงแล้ว ผู้ใช้บริการสนใจรับฟังข้อมูลทางแฟกซ์อีกในเดือนนี้ รวม 75  ครั้ง

อยากรู้มั้ยครับว่า เรื่องส่วนใหญ่ที่คนโทรเข้ามาฟังเป็นเรื่องอะไร?

เขียน 13 Jan 2010 @ 15:27 ()


ความเห็น (0)