อนุทิน 57356 - กนกกาญจน์

เมื่อวานทีมสำรวจได้ไปโรงเรียนที่เราจะทำค่ายกัน..อาจารย์ที่โรงเรียน ต.ช.ด บ้านคลองวายต้อนรับดีมาก ถึงแม้ว่าการเดินทางจะทุรกันดารไม่น้อยแต่พวกเราก็สู้กันเต็มที่ จากการพูดคุยและประชุมร่วมกับครูใหญ่ค่ายของเราจะทำเรื่อง1.พัฒนาภาวะผู้นำให้เด็ก2.ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา 3.ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด รูปแบบค่ายทีมงานจะประชุมกันวันนี้ งานเร่งด่วนคือระดมทุนในการจัดค่ายครั้งนี้ซึ่งค่าใช้จ่ายเบื้องต้น คือ 5,000 บาท(ค่าอาหารเด็ก3 มื้อในการเข้าค่าย) มีเด็ก 50คน (ป.4-ป.6) ทีมงานคึกคักสุดจะบรรยายเหมือนกลับเป็นนักศึกษาอีกครั้ง.....สู้ๆ

เขียน 13 Jan 2010 @ 14:06 ()


ความเห็น (0)