อนุทิน 57352 - แสงแห่งความดี...

@57351 เข้าใจในส่งที่อาจารย์เขียน

แต่ด้วยวุฒิภาวะของคนต่างกัน บางครั้งอนุทิน..ก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัว

ตรงกันข้าม บันทึกกลับกลายเป็นเรื่องส่วนรวม

...

ใจดีสู้เสือ...กับอาจารย์เสือของผม

ด้วยความเคารพและระลึกถึง

เขียน 13 Jan 2010 @ 13:45 ()


ความเห็น (0)