อนุทิน 5733 - กวิน

กวิน

เห็นชื่อหนังสือ เมืองอนัตตา ของ ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ ว่าด้วยการเมืองในสังคมที่ไม่มีการเลือกข้าง (อืม..) ทำให้นึกถึงคำว่า สังคมนิยมเพ้อเจ้อ..!! แล้วก็ทำให้นึกถึงนิยายเรื่อง ยูโทเปีย (Utopia) ของเซอร์โทมัส มอร์ (Sir Thomas More)

แล้วก็นึกถึง ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ ผู้แปล ยูโทเปีย เป็นภาษาไทย พอพูดถึง ยูโทเปีย ก็ต้องนึกถึง อุตมรัฐ (The Republic) ของ เพลโต (Plato) พอพูดถึง อุตมรัฐ ก็ต้องนึกถึงนิยายเรื่อง..สวนดอกท้อ ของ เถาหยวนหมิง พอพูดถึง เถาหยวนหมิง ก็ต้องนึกถึง...โอย..ยืดยาว..

เขียน 16 May 2008 @ 08:59 () แก้ไข 16 May 2008 @ 09:02, ()


ความเห็น (0)