อนุทิน #57328

วันนี้ ช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 หลายหลักสูตร ตนเองจะไปรับฟัง หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช และ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ 

เขียน:

ความเห็น (0)