อนุทิน 57321 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๘๔๑ |

แนะนำ "แผนที่ทำดี" คู่มือทำความดีที่จัดทำโดยเครือข่ายจิตอาสา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการทำความดีง่าย ๆ 80 วิธี พร้อมสถานที่ที่ต้องการอาสาสมัคร 123 แห่ง ที่สำคัญ

ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.goodmap.in.th/download/pdf2007.pdf (8 MB)

จาก Secret ปีที่ 2 ฉบับที่ 37 (10 มกราคม 2553) หน้าปกคุณดู๋ สัญญา ;)

เขียน 13 Jan 2010 @ 02:11 ()


ความเห็น (0)