อนุทิน 5732 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@5721 grey literature ไม่มีคำแปลทางการครับ เว้นแต่คำแปลทางการ เป็น grey literature ซะเอง

ผมจะแปลว่า เอกสารในซอกหลืบ หรือ เอกสารในมุมอับ เอกสารฝุ่นจับ เอกสารขึ้นหิ้ง เอกสารซุกหิ้ง (อิงจากบริบทที่ systematic review ทางการแพทย์เขาใช้) เพราะบริบทคือ ถ้ารู้ช่องทาง ก็เข้าถึงได้ แต่ถ้าไม่รู้ช่องทาง งมให้ตายก็หาไม่เจอ ทั้งที่ไม่ใช่ข้อมูลความลับ

ศัพท์บัญญัติทางเศรษฐศาสตร์ที่อาจเทียบเคียง คือ grey market แปลว่า ตลาดสินค้าขาดคราว (สาขาอื่นนอกนั้น แปลว่า สีเทา หรือทับศัพท์กันหมด ซึ่งไม่สื่ออะไร)

แต่ครั้นจะแปลว่า เอกสารขาดคราว ก็กระไรอยู่

เอกสารขึ้นหิ้ง ค่อนข้างใกล้เคีียง แต่โทนเนื้อหาทางอารมณ์ของผู้รับฟังบางคน จะตีความออกไปทาง เนื้อหาไร้ประโยชน์ แต่ grey literature เนื้อหาอาจมีประโยชน์มากก็ได้

เอกสารฝุ่นจับ ฟังดูไม่คล้าย แต่ผมมองว่า ตรง เพราะเอกสารฝุ่นจับ แสดงว่าเข้าถึงยาก แม้จะตั้งที่เปิดเผย แต่หาไม่เจอถ้าไม่มีเบาะแสมาก่อน อาจมีประโยชน์มากก็ได้

ใจผมเอง ชอบคำว่า เอกสารซุกหิ้งที่สุดครับ คือ ถ้ารู้แหล่ง จึงจะหาเจอ ไม่เกี่ยวกับคุณภาพว่าจะเยี่ยม หรือจะห่วย

เขียน 16 May 2008 @ 08:48 () แก้ไข 17 May 2008 @ 23:20, ()


ความเห็น (0)