อนุทิน 57286 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

การพัฒนาตั้งแต่องค์กรหรือครอบครัวของตนเองนั้นให้หันไปดูต้นทุน ต้นทุนที่ว่า มีตั้งแต่ ต้นทุนทางสังคม ต้นทุนทางการศึกษา ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนจากการที่บิดามารดาได้สั่งสอนมา ต้นทุนเหล่านี้ต้องสร้างเอาไว้ เพื่อที่ครอบครัว หรือคนรุ่นลูกร่นหลาน จะได้พูดหรือทำให้คนอื่นๆรับรู้ได้ว่า เขามีต้นทุนสูงพอที่จะรับผิดชอบอะไรๆได้

เขียน 12 Jan 2010 @ 19:20 () แก้ไข 14 Jan 2010 @ 19:13, ()


ความเห็น (0)