อนุทิน 57274 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

แผนของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยในปีนี้

  • อบรมกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
  • อบรมการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้
  • อบรมการเขียนบทความทางวิชาการ
  • อบรมการทำวิจัย R2R
  • คลินิกวิจัย
  • ตั้ง CoP: วิจัยทางการพยาบาล
  • จัดหาแหล่งทุนวิจัย
เขียน 12 Jan 2010 @ 15:59 ()


ความเห็น (0)