ติดต่อ

อนุทิน #57274

แผนของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยในปีนี้

  • อบรมกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
  • อบรมการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้
  • อบรมการเขียนบทความทางวิชาการ
  • อบรมการทำวิจัย R2R
  • คลินิกวิจัย
  • ตั้ง CoP: วิจัยทางการพยาบาล
  • จัดหาแหล่งทุนวิจัย
  เขียน:  

ความเห็น (0)