อนุทิน #57263

  ติดต่อ

  • แต่ก่อนเข้าใจว่า ทางธรรมกับทางโลกเป็นเส้นทางที่ไปกันคนละทาง
  • แต่เมื่อได้ผู้รู้ช่วยชี้แนะแล้ว จึงทราบว่าเป็นทางเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเอง
  • แต่ถึงแม้จะทราบความจริงอย่างนั้นก็ตาม แต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะผสานเข้าหากันได้เลย กล่าวคือ ตอนเดินมรรคทางธรรมก็มีความสุข แต่พอวางธรรมหันมาใช้ชีวิตทางโลก เผลอวางธรรมคราใดเจ้าทุกข์เพื่อนยากก็เข้ามาทุกข์ทีไป
  • จนไม่กี่วันมานี้เอง ดูเหมือนว่า จะพอทำให้มีความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นมาได้ว่า ทุกข์ คือ โจทย์ธรรม
  • วันนี้ก็ตีโจทย์ธรรมได้ข้อหนึ่งว่า ...ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนคราใด เจ้าทุกข์ก็จะเข้ามาเล่นงานจิตใจเราทุกคราไป...

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)