อนุทิน 57244 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ 72 ปี ปยุตโตภิืกขุ

เปรียญเอกอุ-แห่งสยาม

วิชชาและจรณะสมนาม

งอกงามพระธรรมวินัย

แนะนำหนังสือวิถีแห่งปราชญ์

เฉพาะคนฉลาดไม่พลาดอ่าน

 

เขียน 12 Jan 2010 @ 09:23 ()


ความเห็น (0)