อนุทิน 57244 - เตวิชโช

เตวิชโช

วันนี้ 72 ปี ปยุตโตภิืกขุ

เปรียญเอกอุ-แห่งสยาม

วิชชาและจรณะสมนาม

งอกงามพระธรรมวินัย

แนะนำหนังสือวิถีแห่งปราชญ์

เฉพาะคนฉลาดไม่พลาดอ่าน

 

เขียน 12 Jan 2010 @ 09:23 ()


ความเห็น (0)