อนุทิน 57244 - เตวิชโช

  ติดต่อ

วันนี้ 72 ปี ปยุตโตภิืกขุ

เปรียญเอกอุ-แห่งสยาม

วิชชาและจรณะสมนาม

งอกงามพระธรรมวินัย

แนะนำหนังสือวิถีแห่งปราชญ์

เฉพาะคนฉลาดไม่พลาดอ่าน

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)