อนุทิน 57242 - แก้ว

แก้ว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานตอนเที่ยงได้รับ mp3 พระธรรมเทศนาโดยพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกญาณสิทธิเดช) วัดมหาธาตุ มี 14 เรื่อง เช่น แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าทรงสอนพองยุบไว้อย่างไร ฯลฯ อภินันทนาการจากห้องสมุดซีดีธรรมะ เต็กเซ้งโอสถ และ ครอบครัว อัครจันทโชติ ซึ่งคุณ "ธรรมทิพย์" เป็นผู้ส่งมาให้เป็นธรรมทานเนื่องในโอกาสปีใหม่แก่สมาชิก G2K  ขอขอบพระคุณผู้จัดทำและผู้ที่ส่งmp3 นี้มาให้เป็นอย่างยิ่งและผลบุญที่ให้ความรู้แก่ดิฉันในครั้งนี้  จงส่งเสริมให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ 

เขียน 12 Jan 2010 @ 08:46 () แก้ไข 12 Jan 2010 @ 08:48, ()


ความเห็น (0)