อนุทิน #57218

ตั้งโจทย์ สูบน้ำขึ้นตึกระฟ้า ใช้พลังงานอย่างไร

คำตอบชวนสะดุ้ง... พลังงานสำหรับจัดการน้ำทั้งตึก แปรผันตรงกับความสูงยกกำลังสอง !

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)