อนุทิน 5718 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ไปรับทุนสภาฯเพื่อไปนำเสนอผลงาน  เรื่อง  Complementary care for quality of life in cancer patient Advanced  Practice  Nursing in Multicultural Environments “    Clinical Research Centre Auditorium Blk  MD11, Level 1 Yong  Loo Lin School of Medicine National University of Singapore  ระหว่างวันที่   27 พฤษภาคม 2551 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม    2551  ระยะเวลารวมทั้งสิ้น   5  วัน (รวมวันเดินทาง)  ทั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาการพยาบาล เป็นทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยด้านการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ ณ.ต่างประเทศ  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.. 2551 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)    และประชุมวิชาการ เรื่อง  

เขียน 16 May 2008 @ 05:07 () แก้ไข 16 May 2008 @ 05:10, ()


ความเห็น (0)