อนุทิน 57170 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

รองบริหารฯ เชิญประชุมเรือ่งการประชาสัมพันธ์

สรุป

  • การประชาสัมพันธ์ภายใน "ข่าวเขียว" มอบหมายงานบริหารธุรการเป็นผู้ดำเนินการ การ ปชส. เป็น paper และผ่านเวบ ลดการใช้กระดาษโดยให้ประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดหน้าสถานที่เซ็นชื่อของหน่วยงาน อาจารย์ ติดบอร์ประชาสัมพันธ์บริเวณต่าง ๆ และแจ้งงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อทราบ
  • การประชาสัมพันธ์ภายนอก  เช่น วารสารเภสัชเชียงใหม่ ให้มีการจัดทำปีละ 2 ครั้ง ข่าวทองกวาว ข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีวี หนังสือพิมพ์ FM 100 ฯลฯ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการการ 
เขียน 11 Jan 2010 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)