อนุทิน 57124 - ♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥

คุณธรรมทั้งสามแห่งผู้นำที่แท้จริง

คุณธรรมแห่งการละเลิก:

ปล่อยวาง เป็นอิสระจากกิเลส

ละเลิกจากความโกรธ ความโลภ ความหลง ความเห็นผิด ความกลัว

คุณธรรมแห่งความรัก:

ให้ความรัก ให้การยอมรับ ให้อภัย โอบกอดผู้อื่นด้วยเมตตากรุณา

รู้สึกใกล้ชิดกับทุกสรรพชีวิตรอบตัว

คุณธรรมแห่งปัญญา:

ปัญญาเห็นแจ้งที่เกิดจากการมองที่ลึกซึ้งเพื่อชี้ทางพ้นทุกข์ จัดการกับเรื่องยากๆ ความตึงเครียด และความขัดแย้งได้โดยง่าย

เขียน 10 Jan 2010 @ 20:50 ()


ความเห็น (0)