อนุทิน 57085 - ธรรมหรรษา

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากห้องขังสู่ห้องธรรม

  • ขออนุโมทนาท่านรักเกียรติที่ได้ตระหนักรู้ ตึกผลึก และนำถอดบทเรียนชีวิตมาฝากพวกเราเพื่อให้มี "สติ" ในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น
  • ห้องขัง คือ สถานที่ขังความทุกข์อย่างเดียวหรือ? ความจริงแล้ว ห้องขังไม่สามารถขัง "ความสุข" ของเราได้
  • ฉะนั้น ห้องขังในภาษาธรรมคือห้องที่ขังความทุกข์เอาไว้ในใจเรา เราเขาห้องขังทุกวัน และวันและหลายๆ รอบ 
  • เราเข้าห้องขังจนชินชา และไม่รู้่ว่า ทุกข์จากการเข้าห้องขังแบบนี้ในระยะยาวแล้วมันเจ็บปวด และทรมานมากเพียงใด
  • ออกมาจาก "ห้องขัง" ได้แล้ว โดยย้ายเข้ามาสู่ "ห้องธรรม" ซึ่งเป็น "ห้องแห่งสติ" ที่อุดม และอบอวนไปด้วยการ "รู้ ตื่น และเบิกบานด้วยสายธารแห่งธรรม"
เขียน 10 Jan 2010 @ 12:30 ()


ความเห็น (0)