อนุทิน 5707 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เหลืออีกรายการเดียว HealthyThis ก็จะเสร็จพร้อมทดลองใช้งานแล้ว

พรุ่งนี้ต่อ HealthyThis อีกครึ่งวัน ใส่ TinyMCE แล้วเอาเข้า git แล้วเตรียม GPRS = Ubuntu + iPhone คุยกันมะปรางเรื่องเฮฮาศาสตร์ คุยกับกล้าเรื่องดูแลเครื่องแม่ข่าย ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

เข้าที ดีใจ ไปนอนดีกว่า

เขียน 16 May 2008 @ 00:45 () แก้ไข 16 May 2008 @ 00:46, ()


ความเห็น (0)