อนุทิน 56982 - วัชรพงษ์

"คิดสร้างสรรค์  ขยันใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม"

คำขวัญประจำวันเด็ก ปี2553

คำขวัญที่ผู้ใหญ่ก็นำไปใช้ได้

วันนี้   คิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆและงดงามให้แก่โลกแล้วหรือยัง

วันนี้  เรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิตอะไรบ้าง

วันนี้  ทำความดีต่อตนเอง  ค่อคนรอบข้างและต่อประเทศอะไรบ้างและมีใครบ้างที่เราเห็นว่าเขาได้ทำความดีในวันนี้

เขียน 09 Jan 2010 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)