อนุทิน 56979 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เช้าวันเด็กที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓
    ปัญหาเด็กไทยซึ่งเป็นความหวังของแผ่นดินยังมีอีกมากมาย
    ล้วนเกิดจากผู้ใหญ่ที่ทำร้ายเด็ก   โดยเฉพาะพื้นฐานความล้มเหลว
    ของสถาบันครอบครัว
  • หากใครยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นพ่อแม่คน...จงตัดกรรมที่ตนเอง 
    ก่อนสร้างผลผลิตที่ "เลวร้าย" สู่สังคม


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)