อนุทิน 56979 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • เช้าวันเด็กที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓
    ปัญหาเด็กไทยซึ่งเป็นความหวังของแผ่นดินยังมีอีกมากมาย
    ล้วนเกิดจากผู้ใหญ่ที่ทำร้ายเด็ก   โดยเฉพาะพื้นฐานความล้มเหลว
    ของสถาบันครอบครัว
  • หากใครยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นพ่อแม่คน...จงตัดกรรมที่ตนเอง 
    ก่อนสร้างผลผลิตที่ "เลวร้าย" สู่สังคม


เขียน 09 Jan 2010 @ 08:32 () แก้ไข 14 Jan 2010 @ 16:33, ()


ความเห็น (0)