อนุทิน 56978 - ธรรมหรรษา

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำขวัญวันเด็ก

  • คิดสร้างสรรค์         คิดแล้วเราเป็นสุข      ไม่ทุกข์เพราะความคิด
  • ขยันใฝ่รู้               รู้แล้วเราเป็นสุข         ไม่ทุกข์เพราะความรู้
  • เชิดชูคุณธรรม        คุณธรรมนำเราเป็นสุข ไม่ทุกข์เพราะ "คุณนะทำ"
เขียน 09 Jan 2010 @ 08:25 ()


ความเห็น (0)