อนุทิน 56974 - ธรรมหรรษา

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันไหนๆ ก็วันพระ

  • พระ มาจาก "วร" แปลว่า "ประเสริฐ คือ คิด พูด และทำในสิ่งที่ประเสริฐ"
  • มีทั้ง "พระนอก" และ "พระใน"
  • พระนอกเตือนใจ พระในเตือนจิต
  • ปกติเราก็อยู่กับ "พระทุกวัน" คิดประเสริฐ พูดประเสริฐ และทำในสิ่งที่ประเสริฐ
  • คนที่จะเรียกได้ว่า "เป็นพระ" ต้องทำสิ่งเหล่านี้ แม้จะไม่ได้ "บวชเป็นพระนอก"
  • วันพระในภาษาธรรมจึงมีทุกวัน วันไหนคิด พูด ทำประเสริฐ วันนั้น คือ "วันพระ"
  • เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึง "บวชพระ" ก่อนบวช  หรือบวชพระโดยไม่ต้องบวช
  • บวช แปลว่า เว้นจากอกุศลธรรม เว้นจากความไม่ดี
  • บวช "พระนอกหรือใน" ก็ล้วนแต่ต้อง "เว้น" ด้วยกันทั้งสิ้น
  • เรามา "บวช" เป็น "พระ" กันเถอะ เพื่อเราจะได้ "เว้น" "วาง" และ "ว่าง" ต่อไป
เขียน 09 Jan 2010 @ 08:00 ()


ความเห็น (0)