อนุทิน #56972

เริ่มต้นวันนี้จากเรื่องดีๆที่มาจากคำขัวญ

วันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คิดสร้างสรรค์

ขยันใฝ่รู้

เชิดชูคุณธรรม

เขียน:

ความเห็น (0)