อนุทิน 56972 - เตวิชโช

  ติดต่อ

เริ่มต้นวันนี้จากเรื่องดีๆที่มาจากคำขัวญ

วันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คิดสร้างสรรค์

ขยันใฝ่รู้

เชิดชูคุณธรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)