อนุทิน 56971 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

กฏเหล็ก ๙ ข้อ ของรัฐบาลอภิสิทธิ์

ข้อที่ ๙

"๙. รัฐมนตรี ไม่มีสิทธิเหนือประชาชนคนอื่นในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ความรับผิดชอบทางการเมืองนั้น จะต้องสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายด้วย"

เขียน 09 Jan 2010 @ 07:15 ()


ความเห็น (0)