อนุทิน 56930 - ธรรมหรรษา

  ติดต่อ

บรรยายนิสิตปริญญาเอก

         วันนี้  ไปบรรยายและนำนิสิตปริญญาเอก มหาจุฬาฯ สาขาพระพุทธศาสนา จำนวน  ๒๐ รูป/คน มีทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์หญิง/ชาย สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนากับสันติิวิธีว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร เติมเต็มกันและกันอย่างไร  เมื่อเดือนกันยายนหลายคนยังตาลอย ไม่เข้าใจ และสงสัยว่า  "แก่น" ของสันติวิธีืคืออะไร และบางคนมีัทัศนคติในเชิงลบต่อสันติวิธีว่า "สันติิวิธีใช้ได้กับสังคมไทยจริงหรือ" และ "ถ้าใช้ได้ ทำไมสังคมไทยจึงมีชาตากรรมแบบนี้"

        มาวันนี้ ได้เห็นรอยยิ้มแล้วแววตาแล้ว สามารถสรุปได้เลยว่า "สังคมและประเทศชาติ" กำลังจะได้กลุ่มคนที่เรียนรู้ เข้าใจสันติิวิธี และกำลังนำสันติวิธีไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เข้าไปทำหน้าที่เป็น "ธรรมทูต" เพื่อหวาน "เมล็ดพันธุ์แห่งสันติ คือความสะอาด สงบ และสว่าง" แก่ชาวโลกต่อไป

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)