อนุทิน 56921 - เตวิชโช

  ติดต่อ

8/1/2514

วันสิ้นเจ้าคุณนรฯ

พระผู้รู้จักพอมิหยุดยอกิจสงฆ์

ธัมมวิตักโกภิกขุ-เอกอุเอกองค์

ไม่สิ้นสุดพุทธวงศ์มั่นคงมิคลาย

วันพระ

ชำระใจตน

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เนต

  เขียน:  

ความเห็น (0)