อนุทิน 56907 - wwibul

  ติดต่อ

ตอนเด็ก ผมเคยเห็นชุมชนมุสลิมที่นราธิวาสย้ายบ้านแบบนี้ คือบ้านไม้ตั้งบนตอม่อปูน เวลาย้ายก็หามบ้านไป (คนหามหลายสิบคน) ไปตั้งบนตอม่อปูนใหม่

บ้านไม้แม้หาดูไม่ยาก แต่บ้านแบบนี้ หาดูได้ยากขึ้น ทั้งที่มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับตัวเรื่องภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

  เขียน:  

ความเห็น (0)