อนุทิน 56898 - นาย ฉัตรชัย บุญญะฐี

ก่อนนั้นเข้าใจการถ่ายรูป เพียงแค่การเก็บภาพในอดีตไว้ดู  หรือให้คนอื่นได้เห็น เพื่อการระลึกถึงภาพเหตุการณ์ในวันที่ผ่านมา ไม่ได้เข้าใจมากไปกว่านี้เท่าไร

วันนี้เข้าใจมากขึ้นว่า นักถ่ายรูปหลายคนถ่ายรูปทำไม

เป็นงานศิลปที่้กล้องถ่ายภาพเป็นเครื่องมือ ในฐานะที่เป็นจิตรกรรม ที่สร้างสรรค์ภาพ และเล่าเรื่องหรือจุกประกายความคิด  เป็นงานประพันธ์ ที่ใช้สื่อได้ทั้งในรูปแบบหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการบรรยาย บันทึก องค์ความรู้ ประกอบภาพ

การถ่ายรูปนับเป็นอาชีพได้ งานศิลป งานประพันธ์ ที่ดีย่อมขายได้  งานที่มีคุณค่า จะให้ความรู้ แก่มนุษย์ด้วยกัน

ดังนั้นแม้ว่าในที่สุดขายไม่ได้ ไม่ได้เงิน  แต่ก็ยังได้ผลบุญเพราะงานนั้นให้ความเจริญแก่จิตใจและปัญญาของมนุษย์ร่วมโลก

เขียน 08 Jan 2010 @ 10:55 () แก้ไข 08 Jan 2010 @ 11:15, ()


ความเห็น (0)