อนุทิน #56898

  ติดต่อ

ก่อนนั้นเข้าใจการถ่ายรูป เพียงแค่การเก็บภาพในอดีตไว้ดู  หรือให้คนอื่นได้เห็น เพื่อการระลึกถึงภาพเหตุการณ์ในวันที่ผ่านมา ไม่ได้เข้าใจมากไปกว่านี้เท่าไร

วันนี้เข้าใจมากขึ้นว่า นักถ่ายรูปหลายคนถ่ายรูปทำไม

เป็นงานศิลปที่้กล้องถ่ายภาพเป็นเครื่องมือ ในฐานะที่เป็นจิตรกรรม ที่สร้างสรรค์ภาพ และเล่าเรื่องหรือจุกประกายความคิด  เป็นงานประพันธ์ ที่ใช้สื่อได้ทั้งในรูปแบบหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการบรรยาย บันทึก องค์ความรู้ ประกอบภาพ

การถ่ายรูปนับเป็นอาชีพได้ งานศิลป งานประพันธ์ ที่ดีย่อมขายได้  งานที่มีคุณค่า จะให้ความรู้ แก่มนุษย์ด้วยกัน

ดังนั้นแม้ว่าในที่สุดขายไม่ได้ ไม่ได้เงิน  แต่ก็ยังได้ผลบุญเพราะงานนั้นให้ความเจริญแก่จิตใจและปัญญาของมนุษย์ร่วมโลก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)