อนุทิน 56869 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

5 - 7 ม.ค. 53  กลับจาก กทม. อบรมหลักสูตร SPA : Standard Practice Assessment  โดย สรพ. นพ.อนุวัฒน์  * ผังกระบวนการดูแลผู้ป่วย....ทำซองขั้นตอน   * บัตรคำสรุป...ขั้นตอนของกระบวนการ...ที่มา โรค / AE / ทบทวน.../ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว (+) / โอกาสพัฒนา (-)....ประมวลสินทรัพย์ความรู้ของ รพ.เรา   * เตรียมระดมสมองสมาชิก รพ. / นำบัตรคำใส่ซองจัดพวก / หาอาสา...เจ้าภาพทำต่อ CQI ระยะหนึ่ง - Tracer - แบ่งกันเขียนประเมินตนเอง Overall Scoring  ความคิดสร้างสรรค์  สิ่งที่คนทำงานอยากได้  อยากให้เกิด....World Cafe...แล้วค่อยโยงหามาตรฐาน ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการตามรอย...ในแต่ละมาตรฐาน...เชื่อมโยงถึง Mini Research เยอะแยะ....สร้างระบบการจัดการความรู้...จนได้ KA สินทรัพย์ความรู้ขององค์การ เชิงเทคนิค...การสร้างความร่วมมือ / เป็นเจ้าของ  การสร้างความเข้าใจร่วมกัน...ท้าทาย

เขียน 07 Jan 2010 @ 23:01 ()


ความเห็น (0)