อนุทิน 56851 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ...ความรักคือพลังสร้างสรรค์โลก
    ลบรอยโศกแห่งคืนวันให้ผันผาย
    เพิ่มความหวังความฝันพรรณราย
    กล่อมหญิงชายคลายทุกข์ลุกหยัดยืน...

                                           ดอกไผ่
                                        ๗ ม.ค.๒๕๕๓

หมายเหตุ  เขียนแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจใน
http://gotoknow.org/blog/piyawish/325696

  เขียน:  

ความเห็น (0)