อนุทิน 56810 - small man

small man

        เช้านี้ 10 โมง  ไปเข้าประชุมที่จังหวัด   มีผู้เข้าประชุมท่านหนึ่ง เสนอมาว่า  โรงเรียนน่าจะนำเสนอผลงานไดอะหลอ็กครอบครัว   เพราะน่าสนใจดี

        แสดงว่าผลงานเวทีครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน  เริ่มมี "คนนอก"  รู้จักบ้างแล้ว  เลยได้มอบให้โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม  นำผลงานเวทีครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน  มานำเสนอในเต็นท์แสดงผลงาน

        ก็ยังดีครับ ที่ยังมีคนรู้จักและสนใจ "เวทีครอบครัวสุขภาวะ" ขึ้นมาบ่าง  เพียงคนเดียวก็ยังดี

เขียน 07 Jan 2010 @ 14:54 ()


ความเห็น (0)