อนุทิน 56810 - small man

small man
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

        เช้านี้ 10 โมง  ไปเข้าประชุมที่จังหวัด   มีผู้เข้าประชุมท่านหนึ่ง เสนอมาว่า  โรงเรียนน่าจะนำเสนอผลงานไดอะหลอ็กครอบครัว   เพราะน่าสนใจดี

        แสดงว่าผลงานเวทีครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน  เริ่มมี "คนนอก"  รู้จักบ้างแล้ว  เลยได้มอบให้โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม  นำผลงานเวทีครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน  มานำเสนอในเต็นท์แสดงผลงาน

        ก็ยังดีครับ ที่ยังมีคนรู้จักและสนใจ "เวทีครอบครัวสุขภาวะ" ขึ้นมาบ่าง  เพียงคนเดียวก็ยังดี

เขียน 07 Jan 2010 @ 14:54 ()


ความเห็น (0)