อนุทิน #56799

กำลังดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเรื่องวิจัยในชั้นเรียน ช่วงผ่อนพักตระหนักรู้ ใครก็ไม่ทราบกรนเสียงดังมากๆๆ

เขียน:

ความเห็น (0)