อนุทิน 56799 - ขจิต ฝอยทอง

กำลังดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเรื่องวิจัยในชั้นเรียน ช่วงผ่อนพักตระหนักรู้ ใครก็ไม่ทราบกรนเสียงดังมากๆๆ

เขียน 07 Jan 2010 @ 13:04 ()


ความเห็น (0)