อนุทิน 56779 - ใบไม้ร้องเพลง

วันนี้ตั้งใจเต็มที่ ที่จะทำงาน หลังจากรู้สึกว่าตนเองถูกปรับอยู่ใน Mode stan by มานาน

เอาน่า ก็ถือว่าได้เรียนรู้

  • เก็บตัวอย่างต้นไม้ ทำ Herbalium
  • ฝึกการลอกผิวใบบน ผิวใบล่าง
  • ทำภาคตัดขวางใบ
  • ว่างเมื่อไหร่มาเขียน G2K

เย็นนี้

  • นัดไปรับกระเป๋าครูห้าโมงเย็น
  • ไปรับท่านสามทุ่ม 
เขียน 07 Jan 2010 @ 09:44 ()


ความเห็น (0)