อนุทิน 56770 - เตวิชโช

  ติดต่อ

วันนี้รวมบุญของชาวนาคุณธรรมที่วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ

"บุญกุ้มข้าวใหญ่การเมืองกินได้ประชาธิปไตยปากท้อง"

ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคพลเมือง

ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้ช่วยงบประมาณมาส่วนหนึ่ง

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)