อนุทิน #56770

วันนี้รวมบุญของชาวนาคุณธรรมที่วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ

"บุญกุ้มข้าวใหญ่การเมืองกินได้ประชาธิปไตยปากท้อง"

ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคพลเมือง

ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้ช่วยงบประมาณมาส่วนหนึ่ง

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)