อนุทิน 56765 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

เป็นความผิดพลาดเรื่องของการประสานงาน ทำให้พลาดการเดินทางรวมไปถึงการทำงานที่ตั้งใจไว้...เป็นความเข้าใจผิดของผู้ประสานและของผมเองด้วย

วันนี้โทรศัพท์ไปคุยกับผู้ประสานงานของทางโรงพยาบาลพิจิตร เพื่อขอเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเขียนงานถอดบทเรียน

บทเรียนสำหรับการประสานงานครั้งนี้คือ ต้องมีการ Confirm ทุกครั้ง ในการติดต่อประสานงาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)