อนุทิน 56762 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • ธรรมชาติของจิตมักไหลลงต่ำอยู่เสมอ   ต้องควบคุมลูกลิงที่ซุกซน  คอยถือไม้คุม
  เจ้าลูกลิงอยู่ตลอดเวลา...
 • ทำอย่างไรให้จิตสงบนิ่งเหมือนสายน้ำที่ปราศจากลมโบกพัด 
  ต้องหมั่นฝึกฝนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น...จนเกิดความชำนาญแล้วเราจะไม่หวั่นไหว
  กับทุกสิ่ง
 •   เขียน:  

  ความเห็น (0)