อนุทิน 56719 - เปลวเทียน

วันนี้ดร.ปนัดดา ชิลวา ท่านมาสอนเรื่อง การควบคุมคุณภาพงาน Lab ท่านบอกว่า Lab ไทยอยู่ในอันดับที่3 ของโลก สิ่งหนึ่งที่ท่านให้แง่คิดอย่างมาก คือ ต้องมีแรงจูงใจ (inspiration) เช่น คิดทางบวกเสมอ คิดให้ทำง่าย ต้องยืดหยุ่นได้  ถ้าพิจารณาการทำงานคุณภาพให้ได้ดีความคิดดี ๆอย่างนี้ไม่ต่างจากการใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข เพื่อตัวเราเอง และเพื่อคนที่เรารัก

เขียน 06 Jan 2010 @ 19:25 ()


ความเห็น (0)