อนุทิน 56704 - นาย เอกราช แก้วเขียว

  ติดต่อ

ตั้งแต่บ่ายโมง เข้าฟังการเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษา หลักสูตร วิศวกรรมเคมีและกระบวนการและหลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ข้อเสนอแนะมาทำต่อค่อนข้างเยอะ กลับมาถึงห้องทำงาน ก็ต้องรีบเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังทันที ทุกบ่ายวันพุธ พวกเราจะออกกำลังกายกัน วันนี้เลือกกีฬาแบดมินตัน  ..กีฬา ๆ เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคน..

  เขียน:  

ความเห็น (0)