อนุทิน 56704 - นาย เอกราช แก้วเขียว

ตั้งแต่บ่ายโมง เข้าฟังการเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษา หลักสูตร วิศวกรรมเคมีและกระบวนการและหลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ข้อเสนอแนะมาทำต่อค่อนข้างเยอะ กลับมาถึงห้องทำงาน ก็ต้องรีบเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังทันที ทุกบ่ายวันพุธ พวกเราจะออกกำลังกายกัน วันนี้เลือกกีฬาแบดมินตัน  ..กีฬา ๆ เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคน..

เขียน 06 Jan 2010 @ 16:58 ()


ความเห็น (0)