อนุทิน 56692 - ครูตู่

  ติดต่อ

ออกไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ บรบือ และวาปีปทุม

...ความรู้ในห้องเรียน ประยุกต์ใช้จริงได้หรือไม่ ก็ได้รู้กันตอนนี้แหละ....  

  เขียน:  

ความเห็น (0)