อนุทิน 56660 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

งานเภสัชกร patient and primary care

  1. งานเยี่ยมบ้าน
  2. เภสัชกร พบประชาชน
  3. เครือข่า่ย จิตอาสา
  4. เครือข่ายผู้ป่วย
  5. เครือข่าย เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข
  6. แจก ฟรี มีเดีย
  7. ADE alert system
  8. Non compliance alert system
  9. Optimizing adherence of CPG
  10. WEB 2.0 Patient Care Worker Community
เขียน 06 Jan 2010 @ 10:38 ()


ความเห็น (0)